Cenník

Štandardne ponúkam individuálne stretnutia osobnou formou. S klientmi sa stretávam vo vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnutom termíne.

V prípade dlhodobej spolupráce, kedy máme s klientom nadviazaný terapeutický vzťah,
je možné aj distančné on-line stretnutie.
(Platí v období pandémie a výnimočného stavu.)

Jedno stretnutie trvá 50 minút. Cena za jedno stretnutie je 40 €.

Nie som súčasťou zdravotníckeho zariadenia, preto nespolupracujem so žiadnou zdravotnou poisťovňou.