Individuálne poradenstvo

Ste nahnevaný, frustrovaný?
Cítite sa prázdny alebo vyčerpaný? Nič Vás nebaví a chýba Vám v živote zmysel?
Neviete sa sústrediť, zle spíte?
Chcete sa cítiť istejšie, sebavedomejšie? Chcete nájsť svoje miesto v tomto svete?
Chýba Vám dôvera či dôvernosť? Cítite sa sám/sama?
Nezvládate svojho šéfa, nevychádzate s kolegami?
Máte pocit, že Vám Váš partner nerozumie?
Myslíte si, že ste zlý rodič, neschopný pracovník, neúspešný človek?
Máte obavy, že ste čudný? Alebo že nie ste "normálny"?
Pociťujete úzkosť, strach?

Ste na správnom mieste, psychoterapia a moja ponuka je práve pre Vás.

Každý človek má určité predstavy o fungovaní seba a sveta, ktoré nadobudol skúsenosťami počas svojho detstva, dospievania, zrenia. Niekedy sa stane, že tieto predstavy sa zmenia alebo narušia vplyvom udalostí, okolností, životných zmien, či stresu a naučené vzorce správania prestanú fungovať. Vtedy človek stráca sebistotu. Strata istoty môže viesť k pochybnostiam o sebe, o druhých alebo o svete, prežívanie sa stane nepohodlné, zaťažujúce. Človek sa môže cítiť paralyzovaný.

Psychoterapia je jednou z možností, ako opäť nadobudnúť vnútornú istotu.