Daniela Hladíková

Som zvedavá a snažím sa porozumieť. Sebe, ľuďom, svetu.
Ctím si hranice, pravdu a múdrosť.
Som aj matka, ktorá miluje.


V minulosti som pracovala ako obchodná manažérka a riaditeľka v rôznych spoločnostiach, kde som však cítila chýbajúcu zmysluplnosť. Preto som začala ako dobrovoľníčka pracovať s deťmi a mládežou v Linke detskej istoty ako konzultantka, neskôr v klube OZ Kaspian, až som úplne odišla z biznisu do sociálnej oblasti a začala sa vzdelávať v psychoterapii.

Aktuálne pracujem ako sociálno-psychologická poradkyňa v integračnom programe pre ľudí bez domova v OZ Vagus. Popri tom mi čas zaberá manažment domácnosti, pravidelne hrávam beach volleyball a trávim čas so svojou rodinou. Rada čítam, hrám na klavíri, spievam a trávim čas vonku. Milujem zvuky prírody, štebot vtákov, ktoré mi vždy zrelaxujú myseľ.

Príroda ma aj fascinuje, lebo dáva človeku najrôznejšie mechanizmy na ochranu jeho "ja" a odkrývanie týchto procesov v psychoterapii je pre mňa ohromujúca skúsenosť každý raz. Baví ma analyzovať, syntetizovať, hľadať, pozerať ďalej ako na povrch, vidieť detaily častí zvlášť, aby sa mohla ukázať komplexnosť celku. Celku ľudského bytia.

Moje zameranie určuje aj psychoterapeutický smer, ktorý som si vybrala. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze, ktorý sa venuje najmä otázkam zmyslu resp. pocitom existenciálnej prázdnoty a bezzmyselnosti života, ale aj otázkam slobody a z nej vyplývajúcej zodpovednosti v rozhodovaní a konaní. Vnímam človeka ako bytosť, ktorá okrem telesnosti a duše zahŕňa aj dimenziu spirituality a ktorá má svoje sociálne vzťahy a väzby. Všetky tieto dimenzie tvoria jednotu a v nej existuje vo svete vždy jedinečná bytosť s jedinečným životným príbehom.

Aj keď minulé skúsenosti utvárajú a formujú človeka a majú na neho obrovský vplyv, rozhodnutie tu a teraz o tom, kto som, kto chcem byť, je podľa mňa to kľúčové. Odtiaľto je možné niečo meniť. A to niečo je prítomnosť a budúcnosť. Nie sveta, nie ostatných, MOJA PRÍTOMNOSŤ, MOJA BUDÚCNOSŤ.

2005 - 2010

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava

2007

Odborné školenie komunikačných a prezentačných schopností

2010

Výcvikový tréning pre konzultantov LDI pri SV UNICEF- dištančné poradenstvo

2016 - súčasnosť

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze SILOE

Od marca 2017

Pracujem v OZ Vagus ako Špecializovaný sociálny poradca v Integračnom programe pre ľudí bez domova a som zapojená do projektu Dostupné bývanie s prvkami Housing first

2021

Vzdelávací program Motivačné rozhovory
Školenie Domáce násilie

2022

Tréning v rozoznávaní potrieb klientov a ich zákazky